Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 21.01.2019 17:22:41 

 

ODESLAT SMS ZDARMA

Změní-li se ​kurzor šipky  na kurzor ve tvaru ruky  ​tak obrázek nebo nápis je odkaz pro více informací. Proto na něj klikněte a dozvíte se více.

   

ZÁCHRANKA

POLICIE

MĚSTSKÁ POLICIE

HASIČI

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

 

  TELEFON WEB. STRÁNKY
Městská policie Zlín - Malenovice 575 570 571  
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 577 551 111  
Nemocnice Atlas, a.s. 571 857 111  
Okresní soud 577 171 111  
Okresní správa sociálního zabezpečení 577 041 111  
Finanční úřad 577 617 111  
Katastrální úřad 577 577 711  
Úřad práce 950 175 111  
Teplo Zlín, a.s. 577 044 611 www.teplozlin.cz 
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. Poruchy: 577 124 240 – 250 www.vakzlin.cz
RWE 840 11 33 55 www.rwe.cz
Havárie vytápění, plynu 552 305 233 www.vodatopeniplyn.eu
     
     
     

 

FOTOMONTAŽE, VTIPY

  

            

 

 

 

A

asend- obvody

B

brúzdat se- chodit v nepohodě

bláňat- procházka bez účelu a potřeby

bloncat- chodit sem a tam

C,Č

cápnůt- spadnout

čáknút- stříknout vodou po někom nebo do ní spadnout

cmáchnůt- (cmách) spadnout, udeřit po něčem či po někom

cárat- volně a bez myšlenkovitě chodit

cúrat se- opožďovati se chůzí

cedítko- sítko či síto, má význam též k vyčnívání košile z kalhot

čudovat se- stydět se, omlouvat se

čamlík- přízvisko pro obyvatele Malenovic, rodin v minulosti s příjmením Čamlík

čtvrtka- míra pro objem tekutiny

D

drcnút- zavadit o něco, udeřit do něčeho krátce a málo, zatlačit auto, kupř. drcni do mě!

dosípat- škádlit někoho, dorážeti na někoho

F

fčil, fčilkaj- teď, nyní, hned

G

gécnút- silněji do něčeho zavadit, udeřit se

H, CH

háklivý- přecitlivělý, citlivý, ale i háklivý na práci- líný

hépat- skákat

hnidy ti už okříly?- už je ti lépe?

hróchat- střílet (kupř. z pušky) nebo i bičem na koně

hňápnůt- spadnout

J

jak zdéla- po celé délce

K

kata né- pročpak ne? Souhlas s něčím. Půjdeš tam? ,,Kata né" (ano)!

kerchof- hřbitov

křápat- mlátit něčím, tlouci

kříkopa- příkopy, strouhy

L

lebezňa, lebeňa- hlava, ten má tvrdů lebeňu- ten je tvrdohlavý!

M, N

marast- nepohoda, bláto, plískanice

margýrovat- předstírat, napodobovat, simulovat, zaměňovat skutečnost

motovidlo-  nešika

nemehlo- nešika

nekerú- nějakou, někdy

ňuchat- čichat, očichávat něco, hledat

ňůrat- něco hledat

nespříkat se- nebránit se

O

olůvko- tužka

oškera- posměváček (oškéřat se- posmívat se)

oštara- starost, nepříjemnost

obcházanica- vepřová krev a kroupy zapečené, obvykle při zabíjačce

ozora- nadávka ve smyslu největší ošklivosti, pohany a hrubosti

P

patáček- slaný koláč- placka, pečený v troubě, někdy i se škvarky

parkan- plot z prken (převážně neprůhledný)

peň- pařez

packovat (za- packovat)- zakopnout o něco

pochlamúzgat- ublížit si na zdraví

podegra- nezbeda, nespokojenec, převážně ve smyslu neupřímnosti a podkopávání autority

planďačisko- tulák, otrhanec

pabúcat, pabúzňat- hledat

puténka- dřevěná jednoduchá nádoba pro nápoj dobytka

potměluťa- neupřímná osoba, neupřímný posměváček

planťucha- popleta. Ty si ale plaňťucha- Tys to ale popletl!

palázňat- hlasitě volat, či křičet

potípat- lehký dotek rukou, škádlit

R, Ř

rozglábený- otevřený, ale i neupravený

říka- větší potok či řeka. V Malenovicích vztaženo k řece Dřevnici: Koupali jsme se v říce.

S, Š

skuhýkat, skuhýňat- posměšek na zakašlání, na vzdychání apod.

skoro, neskoro- brzy, pozfěji, či pozdě

slobodný- svobodný

smotlacha- rošťák, nezbeda

sotor, sotůrek- košík, koš, mošna, brašna

střípat- střepávat

spúzat- být neposedný, neklidný. Často ve vztahu k dětem, kupř.: Nespúzej a posaď se! Nechoď, nehledej nic, nikam nechoď,...

šentyš- šenk, nálevní pult

ščukat, ščukavka- škytat, škytavka

šlajfa- brzda u vozu, zašlajfuj- zabrzdi!

šklébit se- hrubě odpovídat, nebo též plakat. Přestaň šklébit- přestaň plakat!

škarbal- boty, obuv

škňůřit se- mračit se, dělat grimasy

škňůrat- slabě plakat a naříkat. Dítě v peřině vrní a škňůrá.

šmatlat- obtížně chodit, nebo chodit po zakázané cestě. Co tam šmatleš!

šmátrat- hledat něco, kupř. potmě

špás- pobavit se, lehký žert, laškovat

šperky- zabijačka

šnuptychl- kapesník

štrajch- označení druhu hudby (smyčcová hudba)

štýblata- pánská obuv zvaná ,,pérka"

šorec- spodní sukně, spodnička

šusterka- bramborová kaše s máslem, povidly a pocukrovaná

T

trečaf- dřevěná káď (na maso, na kvas pro pálenku apod.)

U

užička- lžíce

uškrhovat se- usmívat se ( ve smyslu potutelního smíchu)

Z

zámora- nevýrazný až nepříjemný, kupř. člověk

zbéknút- spadnout

zafláňhářit- stratit, zpronevěřit, nedbalostí či ziskuchtivostí pozbýt, či zaměnit

zaškňůřený- zamračený, zachmuřený

zašmúraný- zašpiněný, kupř. na obličeji

zhlavec- polštář

zhlédat- dívat se z boku, nepřímý pohled, pohled úkradkem, pohlédnout

 

 

  

TOPlist